Kısaca Masterbatch, plastiklere renk vermek veya başka özellikler kazandırmak için kullanılan katı bir plastik katkı maddesidir.

Renklerin ve katkı maddelerinin ısıl işlem ve özellikle yüksek kesmeli karıştırma ekstrüderi ile bir polimer taşıyıcıya dağıtılmasıyla elde edilen konsantre bir karışıma masterbatch denir. Karışım daha sonra soğutulur, kesilir ve bir peletleyici vasıtasıyla granüller halinde oluşturulur.

İşlemcinin plastik üretim süreci sırasında ham polimeri ekonomik olarak renklendirmesini sağlar.

Bir renkli masterbatch veya renk konsantresi, termoplastikler. Bir veya daha fazla renklendirici ve polimere özgü bir taşıyıcı reçineden oluşur. Bir renk masterbatch’inin bileşimine reçetesi denir.

Masterbatch’ler yüksek “düşürme oranları” ile oldukça konsantredir, bir ton doğal polimer 25 kg’lık bir torbaya sığabilir.

Pahalı bileşenlerin dozlanmasında daha yüksek doğruluk sağlayan Masterbatch’lerin doğasını seyreltin.

Masterbatch katı kristalleri solvent içermez ve polimerdeki solvent buharlaşmadığından daha uzun raf ömrüne sahip olma eğilimindedir. Genellikle yüzde 40-65 katkı maddesi içerirler, ancak birkaç ek durumda aralık yüzde 15-80’den değiştirilebilir.

Masterbatch’in avantajlarından bazıları

  • Ham pigmentlerle karşılaştırıldığında, masterbatch, nihai, renkli ürünlerin opaklığını veya şeffaflığını kontrol etmede daha yüksek doğruluk sağlar.

  • Katkı maddelerinin önceden belirlenmiş oranları masterbatch’e dahil edilir, bu da üretim sürecinde minimum bir sapma şansı olduğu anlamına gelir.
  • Masterbatch, büyük siparişlerle çalışırken kullanıcılara daha iyi renk tutarlılığı sağlar.
  • Masterbatch’teki bağlayıcı ajanlar kullanılan polimerlerle eşleştiği için eritme prosesleri geliştirilmiştir.

  • Masterbatch’in aksine, pigmentler işleme sırasında havalanabilir ve bu da bitişik üretim hatlarını kirletmelerine olanak tanır.

Masterbatch’in Diğer Faydaları

– Katkı maddelerinin daha kolay dahil edilmesi:
Masterbatch’ler, peletten pelete karıştırma veya ekstrüdere ekleme yoluyla daha az karmaşık eklemeye izin verir. En küçük toz miktarları için özel bir dozlama cihazı gerekli değildir. Aynı zamanda, nihai üründe aynı ilave oranını elde etmek için gereken ilavenin doğruluğunu da azaltır.

-Geliştirilmiş Ürün Tutarlılığı ve Süreç Kararlılığı:
Bir katkı masterbatch’in kullanılması, daha iyi dispersiyon yoluyla ürün tutarlılığını ve proses stabilitesini de geliştirir.

-Tehlikeli Maddelerin Daha Güvenli Elleçlenmesi:
Pek çok katkı maddesi, saf hallerinde tehlikeli veya aşağılayıcı maddelerdir. Masterbatch’ler, katkı maddesini bir polimer reçinesi veya bir sıvı içinde kapsüller. Bu kapsülleme, katkı maddesinin tehlikeliliğini azaltır veya çoğu durumda ortadan kaldırır. Aynı zamanda tozları işlemenin sayısız potansiyel tehlikesini de ortadan kaldırır. Bu özellikler, daha az teknik kontrol ve daha az kişisel koruyucu ekipman (KKD) gereksinimi ile sonuçlanır.

-Temiz Üretim:
Daha güvenli olmanın yanı sıra, masterbatch katkı maddeleri de daha temizdir. Yüzeylere sızmak, dökülmek veya statik olarak yapışmak için renk pigmenti veya diğer toz katkı maddesi yoktur. Sonuç, daha temiz bir üretim alanı, daha az çapraz bulaşma ve farklı ürünler arasında potansiyel olarak daha hızlı geçişler.

-Artan Katkı Kararlılığı ve Raf Ömrü:
Masterbatch, katkı maddesinin depolama sırasında neme, sıcaklığa ve UV ışınlarına maruz kalmasına karşı korunmasına yardımcı olabilir.

-Antimikrobiyal Teknolojinin Daha Kolay Birleştirilmesi:
Araştırmalar, masterbatch konsantrelerinin kapsamlı avantajlarından yararlanan müşterilerimiz için antimikrobiyal teknolojiyi birleştirmenin mümkün olduğunca basit olduğunu gösteriyor.