Kalite Güvencesi

Yönetim Sistemleri

“Budin Group” olarak temel kalite anlayışımız müşteri istek ve beklentileri karşılamak, sürece yansıtmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmektir. Buna ek olarak Kalite Yönetim Sistemine entegre olarak kurulmuş ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Entegre Yönetim Sistemi standart şartları ile yasal gereklilikler çerçevesinde çevre mevzuatı ve İş Sağılığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak yürütmektedir

Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

“Budin Group” 10014. Sokak No: 11 A.O.S.B. 35620 Çiğli / İZMİR yerleşkesinde faaliyet göstermekte olup; Entegre Yönetim Sistemi, bu yerleşkede flexo, rotogravür matbaa mürekkepleri ile lakların tasarımı, üretimi ve satışı ve masterbatch tasarımı, üretimi ve satışını kapsar şekilde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının tüm şartları ve diğer uygunluk yükümlülükleri gereklilikleri planlanarak tasarlanmıştır. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri kurulan entegre yönetim sistemi tasarlanırken dikkate alınmıştır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, yasal mevzuat ve Entegre Yönetim Sistemi;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları şartlarına bağlı kalarak;

  • Müşteri taleplerini zamanında, eksiksiz ve en iyi kalitede karşılamayı ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,
  • Kaynakların uygun ve dikkatli kullanımı ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı,
  • En büyük değerimiz olan çalışanlarımızın, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli organizasyonel yapıyı, alt yapıyı ve sistemleri oluşturmayı ve sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme ile süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yetişmiş insan gücü, bilgi, altyapı ve çevreyi tayin ve tedarik etmek, bu kapsamda tüm kaynakları optimum düzeyde kullanmak,
  • Çevre mevzuatı ile idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek , geri kazanımını teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri sistematik ve önleyici bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
  • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı eğitmek, bilinçlendirmek,
  • Tüm faaliyetlerin, kuruluşun temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşması başlıca sorumluluğumuzdur.

Politikamızın topluma ve ilgili tüm taraflara her zaman açık ve ulaşılabilir olacağını taahhüt ederiz.

Budin Kimyevi (Masterbatches) Sertifikaları
Budin Akarca (Matbaa Mürekkepleri) Sertifikaları

Laboratuvarlar

Laboratuvarlarımız formülasyon, fiziksel özellikler, uygulama geliştirme ve performans değerlendirmesinin analiz ve testlerini yapar.

Matbaa Mürekkebi LAB

Mürekkeplere kimyasal ve fiziksel test analiz teknikleri sunarak müşteri araştırması, kalite ve problem çözme desteği sağlıyoruz.

printing ink development
Konsantre Boya LAB

Yeteneklerimiz arasında test, arıza analizi, danışmanlık ve düzenleme uzmanlığı bulunmaktadır.

masterbatch development
LAB POTO ALBUM

Müşteriye Özel Çözümler

Ekiplerimiz, kullanım durumunuzu karşılayacak özel bir çözüm yaratacak uzmanlığa ve deneyime sahiptir.

Benzersiz ve karmaşık ihtiyaçlarınızı karşılamak için baskı mürekkepleri ve konsantre boyalar tasarlayıp, geliştirip, üretebiliriz.

Araştırma & Geliştirme

arge-01

Ekiplerimiz, kullanım durumunuzu karşılayacak özel bir çözüm yaratacak uzmanlığa ve deneyime sahiptir.

Benzersiz ve karmaşık ihtiyaçlarınızı karşılamak için baskı mürekkepleri ve konsantre boyalar tasarlayıp, geliştirip, üretebiliriz.

1 Günde Üretim