Black White Masterbatches Manufacturer
masterbatch-antibacterial

ANTIBAKTERİYEL
MASTERBATCH

Gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı direnç sağlamak üzere geliştirilmiş nano boyutlu aktif madde içeren plastik katkıdır.

masterbatch-antiblock

ANTIBLOK
MASTERBATCH

Şişirme film üretimi esnasında bloklaşmayı önleyici, organik ve inorganik esaslı katkı masterbatchidir

masterbatch-antifog

ANTIFOG
MASTERBATCH

Ambalaj yüzeyinin iç kesiminde yüzey gerilimini azaltarak, yoğunlaşmanın engellenmesini sağlayan masterbatch katkısıdır

masterbatch-antirodent

ANTIKEMİRGEN
MASTERBATCH

Depolanmış plastik ambalajlı ürünler ile yapı malzemelerinin (boru, kablo vb.) fare, sıçan gibi kemirgenler tarafından kemirilerek zarar görmesini engellemek amacıyla geliştirilmiş antikemirgen katkı masterbatchidir

masterbatch-antioxidant

ANTIOKSİDAN
MASTERBATCH

Plastiğin işlenmesi ve depolanması esnasında oksijenin polimer bağlarına zarar vererek malzemenin mekanik özelliklerinin gerilemesinin önüne geçmek amacıyla geliştirilmiş birincil ve ikincil katkılar içeren koruyucu masterbatchtir.

masterbatch-antislip

ANTİSLİP (PIB)
MASTERBATCH

Plastik malzemenin yüzey gerilim katsayısını yükselterek, arayüzeylerin birbirleri üzerinde kaymasını engellemek amacıyla geliştirilmiş masterbatch katkıdır

masterbatch-antistatic

ANTİSTATİK
MASTERBATCH

Plastik malzemeler üzerinde biriken statik elektriğin ve tozlanmanın engellenmesi amacıyla kısa ve uzun dönemli olmak üzere geliştirilmiş masterbatch katkıdır.

KOKU ALICI 
MASTERBATCH

Geri dönüşüm plastik malzemelerin barındırdığı kötü kokuyu uzaklaştırmak amacıyla geliştirilmiş masterbatch katkıdır

masterbatch-fragrance

KOKULU
MASTERBATCH

Geri dönüşüm plastik malzemelerin barındırdığı kötü kokuyu bastırmak veya saf plastik malzemeye hoş koku vermek amacıyla geliştirilmiş bitkisel ekstrakt içeren masterbatch katkıdır.

MUKAVEMET ARTTIRICI
MASTERBATCH

Plastik malzemenin kopma uzamasını ve darbe mukavemetini geliştiren katkı masterbatchidir.

NEM ALICI
MASTERBATCH

Özellikle geri dönüşüm plastikler için tasarlanmış, malzeme bünyesinde bulunan nemi uzaklaştırma amacıyla kullanılan mineral katkılı masterbatchtir

NÜKLEASYON AJANI
MASTERBATCH

Polipropilenin ve yüksek yoğunluk polietilenin mekanik ve optik özelliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış katkı masterbatchidir

OKSO-BİYOBOZUNUR
MASTERBATCH

BUDINOXO, poliolefin malzemeleri oksidasyona uğratarak polimer zincirlerinin kırılmasına ve molekül ağırlıklarının düşmesine yol açar. Bu sayede plastik malzeme biyolojik olarak parçalanmaya açık hale gelmektedir

PROSES YARDIMCISI
MASTERBATCH

Eriyik plastik ile metal yüzey arasında ince bir katman oluşturarak prosesi kolaylaştıran ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlayan masterbatch katkıdır

SLİP 
MASTERBATCH

Prosesi kolaylaştırarak eriyik plastiğin kalıptan hızlıca ayrılmasını sağlayan ve malzemeye parlaklık veren katkı masterbatchidir

ŞEFFALAŞTIRICI
MASTERBATCH

Polipropilen malzemenin pusluluğunu yok ederek transparanlığını ve ışık geçirgenliğini arttıran katkı masterbatchidir

UV
MASTERBATCH

Polimerin foto-oksidasyonu ile üretilen serbest radikalleri sürekli ve döngüsel olarak ortadan kaldırarak, plastiğin solmasını ve mekanik özelliklerinin gerilemesini engelleyen plastik katkıdır

masterbatch-optical-brightener

OPTİK PARLATICI 
MASTERBATCH

Sararmayı azaltmak, beyazlığı iyileştirmek ve ürünün parlaklığını artırmak için polimerlere optik katkı eklenir. UV spektrumundaki görünür spektrumun mavi bölgesinde ışık yayan bir floresan mekanizma ile çalışır.

masterbatch-flame-retardant
YANMA GECİKTİRİCİ 
MASTERBATCH

Yanma geciktirici masterbatchler, alevin yayılmasını ve yangın esnasındaki duman emisyonunu azaltarak yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Budin, sektörün taleplerine göre yanma geciktirici standartlarını karşılayan mineral dolgulu ve fosfor esaslı çevre dostu halojen içermeyen masterbatchler üretmektedir.